VÝROČNÍ KONFERENCE OP VVV 2019 – SPOLEČNĚ: MOST K ÚSPĚCHU

TÉMA: Společné vzdělávání a OP VVV (Prioritní osa 3 OP VVV – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání)

DATUM A ČAS KONÁNÍ AKCE: 28. listopadu 2019 / 10.00 – 16.10
ADRESA AKCE: Hotel Don Giovanni, Vinohradská 157a, Praha

PROGRAM:
09.00 – 10.00 Registrace účastníků
10.00 – 10.10 Zahájení, úvodní slovo
10.10 – 10.30 Společné vzdělávání: 3 roky poté
10.30 – 11.00 OP VVV: Podpora společného vzdělávání
11.00 – 12.00 Panelová diskuze na téma „Přidaná hodnota společného vzdělávání“
12.00 – 12.30 Předávání cen výhercům výtvarné soutěže
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 14.30 Představení úspěšných projektu formou 4 workshopu
14.30 – 15.00 Coffee break
15.00 – 15.30 Strategie vzdělávací politiky CR do roku 2030
15.30 – 16.00 Výhledy do budoucnosti inkluzivní politiky z pohledu OP VVV
16.00 – 16.10 Závěr

Změna programu vyhrazena.

Leták akce:

.