Výzva MŠMT „LETNÍ KEMPY 2021“

MŠMT vyhlásilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit na snížení nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. Termín pro podávání žádostí je stanoven do 30.04.2021, způsobilými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, vysoké školy, SVČ, DDM a účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností. Více informací naleznete ZDE.