Vzdělávací aktivity k revizi RVP v oblasti informatiky a programování ve Scratch

V sekci Kalendář jsme zveřejnili semináře s tématikou změny RVP ve vzdělávací oblasti Informatika. Náplní dvouhodinového semináře je seznámení účastníků se změnami v oblasti Informatiky, představení vzorových ŠVP, učebnic, metodik a dalších materiálů. V praktické části semináře budou účastníci seznámeni s prostředím Scratch včetně realizace příkladů z volně dostupné učebnice. Semináře jsou rozděleny pro první a druhý stupeň ZŠ a konají se 25. května, 10., 15. a 16. června 2021.