Žáci ZŠ B. Dvorského pracují s 3D tiskárnou, kterou škola získala zdarma

Žáci Základní školy B. Dvorského v Ostravě – Bělském Lese nyní mají možnost pracovat s 3D tiskárnou. Tu škola získala díky programu Průša do školy od firmy Prusa Research a.s. 

„Po registraci do programu a schválení našeho návrhu projektu nám byla zapůjčena 3D tiskárna na období tří měsíců,“ upřesnila Renata Horáková, učitelka informatiky a vedoucí projektu ve škole.  „Na začátku jsme prošli školením, tiskárnu jsme si složili, naučili se s ní a s potřebným softwarem pracovat. Teprve potom jsme mohli začít zpracovávat náš projekt – učební pomůcku sčítací pyramida využitelnou pro práci při výuce matematiky,“ doplnila.

Pro samotnou realizaci škola zvolila žáky pátého ročníku, kteří si navrhli a následně vymodelovali 3D model v programu Tinkercad. Model sčítací pyramidy poté na 3D tiskárně vytiskli. „Projekt jsme zpracovali tak, aby ho mohly využít i jiné školy, a následně poslali na schválení. Po schválení projektu nám tiskárna zůstala,“ vysvětluje Renata Horáková důvod, proč mají žáci školy jedinečnou možnost s touto technikou pracovat i nadále.

„Našim žákům se bude pro jejich další rozvoj jistě hodit, když se s vyspělou technikou setkají už na základní škole. Jsme proto vždy rádi, když můžeme školu obohacovat o nové vybavení a v návaznosti na to o nové metody ve výuce,“ uvedl ředitel školy Miloš Kosík. „Projekty, jako je tento, jsou navíc v souladu s úpravami RVP v oblasti informatiky a pomáhají nám nově definované cíle prakticky naplňovat,“ doplnil ředitel Kosík.  

V rámci spolupráce s Prusa Research mohou školy získat nejen 3D tiskárnu zdarma, ale také další 3D tiskárny i související spotřební materiál za výhodnější ceny. Více o programu Průša pro školy naleznete ZDE.