Zajímavé články (nejen) z www.talentova.cz #24

Pravidelnou rubriku nám tentokrát obohatila Základní škola B. Dvorského z Ostravy – Bělského Lesa, za což děkujeme řediteli školy Miloši Kosíkovi. Články o pedagogické činnosti publikuje ZŠ B. Dvorského nejen v novinách nebo na webových stránkách, ale rovněž v odborném tisku. V časopise Školní psycholog (online recenzovaný odborný časopis vydávaný Asociací školní psychologie, s redakcí na katedře psychologie Pedagogické fakulty MU v Brně) v únoru vyšel článek o projektu Dejme šanci talentům.

„Projekt se zaměřuje na podporu a rozvoj nadaných a mimořádně nadaných žáků a časopis jeho popis zveřejňuje jako příklad dobré praxe,“ upřesnila školní psycholožka a talent-manager školy Monika Urbanová.

Článek naleznete ZDE (str. 35-42).

Z roku 2021 pak lze jmenovat například studii s názvem Úroveň silových schopností žáků základní školy, která vyšla ve sborníku Žiak, pohyb, edukácia Univerzity Komenského v Bratislavě. Zaměření textu na tělesnou výchovu zde koresponduje s celkovou profilací školy na sport.

„Propojení s akademickou sférou naší škole zajišťuje také to, že jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. V praxi to znamená, že se podílíme na přípravě budoucích učitelů a informace o naší činnosti slouží jako zdroj empirických dat v odborných statích univerzity,“ uvedl ředitel školy Miloš Kosík. „Je potěšitelné, že zájem o články týkající se základního školství je i ve vysokoškolském prostředí,“ doplnil ředitel.

Článek ke stažení naleznete na webu ZŠ B. Dvorského ZDE.

Další zajímavé články:

Připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV

VZDĚLÁVÁNÍ UKRAJINSKÝCH DĚTÍ – AKTUÁLNÍ INFORMACE

OSTRAVA ZAJIŠŤUJE VZDĚLÁVÁNÍ I VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ Z UKRAJINY

Rychlá pomoc do matematiky v ukrajinštině

Ocenění „Ředitel školy 2022“ – výzva k podání návrhů

NEDOSTATEK ZUBAŘŮ POMŮŽE ŘEŠIT NOVÝ STUDIJNÍ OBOR

VZDĚLÁVÁNÍ CIRKUSEM – Talentova