Zajímavosti z oblasti školství a vzdělávání #33

V červnu se uskutečnila další setkání žáků základních škol se členy Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) v rámci projektu „BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!!“:
BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! – ZŠ na Ostravě-Jih
BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! – ZŠ ve Slezské Ostravě

Nezisková organizace S.T.O.P. nabízí v průběhu letních prázdnin bezplatné doučování žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Přihlásit se mohou žáci základních a středních škol, kteří potřebují pomoci s přípravou na opravné zkoušky, nebo i děti, které by o prázdninách měly zájem zábavnou formou prohloubit své znalosti, které jim v průběhu školního roku činily ve škole potíže. Bezplatné doučování žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace. Lhůta pro podání přihlášky: 1. srpna 2022. Předpokládaný nástup do funkce: srpen/září 2022.
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, p.o.

Dne 30. 5. 2022 se ve Středisku volného času Korunka v Ostravě-Mariánských Horách uskutečnil v pořadí již druhý ročník turnaje, kterého se zúčastnilo 9 čtyřčlenných družstev z jednotlivých mateřských škol na území Ostravy. První místo obsadila MŠ Hornická, na druhém místě se umístila MŠ Klubíčko a třetí příčku obsadily děti z MŠ Dvořákova.
Turnaj pro děti z mateřských škol „O šachovou Korunku“ v Ostravě – Šachy do škol (sachydoskol.cz)

V květnu se v ZŠ Krestova z Ostravy-Hrabůvky v rámci Klubu objevitelů konalo Badatelské astro odpoledne.
Badatelské astro dopoledne na ZŠ Krestova