Aktualizace strategického rámce MAP

Dovolujeme si Vás informovat, že také v aktuálním programovém období je podmínkou pro čerpání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a jiných OP prokázání souladu se Strategickým rámcem MAP (SR MAP) v oblasti investic do předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání a celoživotního učení.

V souvislosti s platnou metodikou a s ohledem na zveřejněný harmonogram výzev byl naplánován termín aktualizace strategického rámce investičních priorit (investičních záměrů) MAP ORP Ostrava. Aktualizace proběhne v první polovině září letošního roku, tzn. 6 měsíců po poslední aktualizaci.

Realizační tým MAP ORP Ostrava III vyzývá subjekty v ORP Ostrava k zaslání nových a aktualizovaných projektových záměrů v termínu do 05.09.2022.

Termín je zvolen s ohledem na skutečnost, že v září letošního roku je plánováno vyhlášení výzvy IROP pro ZŠ. V případě zahájení příjmu žádostí do výzvy IROP v druhé polovině září, může být termín pro příjem nových/aktualizovaných PZ adekvátně upraven.

Podrobné informace ke způsobu zasílání nových/aktualizovaných PZ včetně souhlasu zřizovatele obdrží zřizovatelé, školy a SVČ/DDM e-mailem. Informace jsou zveřejněny také ZDE.