Principy MAP (principy řízení Místního akčního plánu ORP Ostrava

Principy MAP (principy řízení MAP – partnerství) – schváleny ŘV MAP ORP Ostrava dne 7.7.2017

Partněři