Upozornění na aktualizaci strategického rámce MAP

Dovolujeme si vám připomenout, že do 5. září 2022 můžete zasílat své nové/aktualizované investiční projektové záměry k zařazení do Strategického rámce MAP ORP Ostrava. Aktualizace vychází ze skutečnosti, že také v aktuálním programovém období je podmínkou pro čerpání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a jiných OP prokázání souladu se Strategickým rámcem MAP (SR MAP) v oblasti investic do předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání a celoživotního učení.

Termín aktualizace je zvolen v souvislosti s platnou metodikou a s ohledem na zveřejněný harmonogram výzev. Aktualizace proběhne v první polovině září letošního roku, tzn. 6 měsíců po poslední aktualizaci.

Podrobné informace ke způsobu zasílání nových/aktualizovaných PZ včetně souhlasu zřizovatele obdrželi zřizovatelé, školy a SVČ/DDM e-mailem. Informace jsou zveřejněny také ZDE.