Nabídkový katalog pro MŠ

V rámci území ORP Ostrava je utvořena síť mateřských škol (členky pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a péči rozdělily, kontaktovaly a zasíťovaly všechny MŠ z ORP Ostrava, které o to projevily zájem). Mateřské školy, které dosud zasíťovány nejsou a mají zájem, se mohou obrátit na členy realizačního týmu MAP ORP Ostrava IV.