Pracovní skupiny

Pracovní skupina pro PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČI

Do činnosti této pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé, zřizovatelé, místní lídři a experti na danou problematiku.Tato pracovní skupina byla již činná v projektu MAP I, a proto jsou základem pracovní skupiny aktivní členové pracovní skupiny z projektu MAP I. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou je pracovní skupina zaměřena. Pracovní skupina se bude zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, popř. ze škol, které realizují centra kolegiální podpory na projektech z výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I nebo jsou zapojeny do realizace jiných systémových nebo koncepčních projektů, a mohou být lídry v dané problematice. Minimálně jeden člen PS bude pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základním školství. Dále se tato pracovní skupina aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP.
Tato pracovní skupina spolupracuje s pracovní skupinou pro financování.

Místní leader: Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, kontakt: mshornicka@seznam.cz

Odborník ICT: Mgr. Ivana Češková, kontakt: ivana.ceskova@dolnivitkovice.cz

Zápisy z jednání pracovní skupiny zde.

Č. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL ZAŘAZENÍ POZICE PRACOVIŠTĚ
1 Mgr. Iva Chadzipanajotidisová vedoucí PS ředitelka MŠ MŠ Hornická, Ostrava
2 Bc. Lucie Kubínková rodič - -
3 Mgr. Jana Secová pedagog ředitelka SVČ SVČ Korunka, Ostrava - Mariánské hory
4 Regina Vřeská zřizovatel starostka obec Zbyslavice
5 Renáta Kroupová zřizovatel oddělení školství a kultury ÚMOb Ostrava - Jih
6 Radmila Kuboňová pedagog zástupkyně ředitele MŠ Hello, Ostrava
7 Mgr. Petra Korbelová pedagog ředitelka MŠ Dětská 920, Ostrava - Poruba
8 Mgr. Alice Strnišťová ředitelka ředitelka MŠ MŠ Ostrava - Hrabová
9 Bc. Natálie Kaštovská pedagog ředitelka MŠ Paprsek (se spec. vzděláváním), Ostrava - Hrabůvka
10 Jarmila Karnovská pedagog ředitelka MŠ MŠ Špálova, Ostrava - Přívoz
11 Jana Kovalová pedagog ředitelka MŠ MŠ Dolní Lhota
12 PhDr. Karin Fodorová pedagog, odborník pedagog VŠ Ostravská univerzita, PdF
13 Mgr. Ivana Češková odborník oddělení vzdělávání DOV, Ostrava
14 Mgr. Stanislava Korcová pedagog ředitelka MŠ MŠ Ostrava, Varenská 2a

 


 

Pracovní skupina pro FINANCOVÁNÍ

PS pro financování je složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů a delegovaných odborníků.
Pro činnost pracovní skupiny je nastaven systém reportování výstupů/doporučení PS pro financování pro ŘV MAP.
Výsledkem realizace této skupiny je ustavená, funkční a činná PS pro financování, akční plán, ve kterém bude veden zdroj financování dle určení a návrhu pracovní skupiny a zpracovaný SR MAP.

Místní leader: PeadDr. Ivona Klímová, MBA, kontakt: klimova@gymnaziumhello.cz

Zápisy z jednání pracovní skupiny zde.

Č. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL ZAŘAZENÍ POZICE PRACOVIŠTĚ
1 PeadDr. Ivona Klímová vedoucí PS ředitelka ZŠ Hello Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
2 Ing. Miroslava Rychtáriková zřizovatel vedoucí odboru ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
3 Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. odborník, pedagog proděkan pro rozvoj a legislativu, vedoucí KPV Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra technické a pracovní výchovy
4 Mgr. Hana Bayerová pedagog ředitelka ZŠ ZŠ U Kříže, Ostrava - Michálkovice
5 Mgr. Stanislava Korcová pedagog ředitelka MŠ MŠ Varenská 2a, Ostrava
6 Mgr. Jana Secová pedagog ředitelka SVČ SVČ Korunka, Ostrava - Mariánské hory
7 RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. pedagog ředitel ZŠ ZŠ Březinova, Ostrava - Jih
8 Mgr. Dagmar Vdolečková odborník Specialista strategického plánování MMO odbor strategie
9 Ing. Eva Balatková odborník projektový manager Prigo group
10 Mgr. Jarmila Kojdecká specialista specialista podpory a manažer projektů v oblasti vzdělávání Magistrát města Ostravy, odbor školství

 


 

Pracovní skupiny pro ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A
K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA

Do činnosti těchto skupin budou zapojeni učitelé, místní lídři a experti. Minimálně jeden člen pracovní skupiny je pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základním školství. Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je snaha o začlenění oblasti čtenářské gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tato pracovní skupina snaží aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP. Tato pracovní skupina spolupracuje s pracovní skupinou pro financování.

Místní leader: Mgr. Libuše Přikrylová, MBA, kontakt: libuse.prikrylova@seznam.cz

Odborník ICT: Mgr. Milada Božeková, kontakt: mbozekova@svcoo.cz

Zápisy z jednání pracovní skupiny zde.

Č. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL ZAŘAZENÍ POZICE PRACOVIŠTĚ
1 Mgr. Libuše Přikrylová, MBA vedoucí PS ředitelka ZŠ ZŠ Provaznická
2 doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. rodič pedagog členka školské rady Klimkovice
3 Mgr. Milada Božeková pedagog ředitelka SVČ SVČ Ostrava, Moravská Ostrava, p.o.
4 Mgr. Miroslava Sabelová odborník ředitelka Knihovna města Ostravy
5 Mgr. Šárka Thibaud pedagog pedagog ZŠ Klimkovice
6 Mgr. Kateřina Kaletová pedagog pedagog Monty School s.r.o., Ostrava - Poruba
7 doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D. pedagog, odborník pedagog VŠ Ostravská univerzita, PdF
8 Mgr. Radka Krejčí metodik metodik Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
9 Lenka Klemšová odborník školní knihovník ZŠ Provaznická

 


 

Pracovní skupiny pro ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI A
K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA

Do činnosti této skupiny jsou zapojeni učitelé, místní lídři a experti. Minimálně jeden člen pracovní skupiny je pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základním školství. Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je snaha o začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Tato PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování na území a aktualizace dokumentace MAP. Tato pracovní skupina spolupracuje s pracovní skupinou pro financování.

Místní leader: Mgr. Kateřina Hořejší, kontakt: reditel@ddmporuba.cz

Odborník ICT: PaedDr. Aleš Koutný, kontakt: zs.zelena@volny.cz

Zápisy z jednání pracovní skupiny zde.

Č. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL ZAŘAZENÍ POZICE PRACOVIŠTĚ
1 Mgr. Kateřina Hořejší vedoucí PS ředitelka DDM ředitelka DDM Ostrava - Poruba
2 Mgr. Naděžda Pavlisková pedagog ředitelka ZŠ ZŠ Šenov
3 RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D. pedagog pedagog VŠ Ostravská univerzita, PdF
4 Mgr. Hana Vantuchová odborník člen mensy Mensa České republiky
5 Mgr. Michal Křemen odborník HR business partner Tieto, Ostrava
6 PaedDr. Dana Schönová pedagog ředitelka univerzitní MŠ Univerzitní MŠ, VŠB -TUO, Ostrava
7 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D. pedagog pedagog VŠ VŠB-TUO
8 Mgr. Aleš Zástěra odborník lektor yourchance o.p.s
9 Mgr. Petra Húsková pedagog výchovný poradce, matematika ZŠ Zelená 42, Ostrava
10 RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. pedagog zástupce ředitele Wichterlovo gymnázium
11 Mgr. Arnošt Žídek stálý host pedagog, ředitel ZŠ Základní škola Opava, Otická 18

 


 

Pracovní skupina pro KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Do činnosti těchto pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé, zřizovatelé, místní lídři a experti na danou problematiku. Tato pracovní skupina byla již činná v projektu MAP I, a proto základem pracovní skupiny jsou aktivní členové pracovní skupiny v projektu MAP I. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny, je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou je pracovní skupina zaměřena. Pracovní skupina se bude zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, popř. ze škol, které realizují centra kolegiální podpory na projektech z výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I nebo jsou zapojeny do realizace jiných systémových nebo koncepčních projektů a mohou být lídry v dané problematice. Minimálně jeden člen PS bude pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základním školství. Dále se tato pracovní skupina aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP.
Tato pracovní skupina spolupracuje s pracovní skupinou pro financování.

Místní leader: Ing. Milan Chalupa, kontakt: milan.chalupa@zssoupala.cz

Zápisy z jednání pracovní skupiny zde.

Č. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL ZAŘAZENÍ POZICE PRACOVIŠTĚ
1 Ing. Milan Chalupa vedoucí PS ředitel ZŠ ZŠ J. Šoupala, Ostrava - Poruba
2 Mgr. Jozef Kubáň odborník vedoucí pracoviště, metodik pro vzdělávání NIDV
3 PaedDr. Aleš Koutný pedagog ředitel ZŠ ZŠ Zelená, Ostrava
4 Mgr. Radim Žižka pedagog pedagog ŽS Šenov
5 Ing. Jiří Arleth odborník vedoucí projektů, centrum podpory inovací VŠB-TUO
6 Ing., Svatopluk Slovák, Ph.D. pedagog pedagog VŠ Ostravská univerzita, PdF
7 Mgr. Kateřina Hořejší pedagog ředitelka DDM DDM Ostrava - Poruba
8 Mgr. Martin Navrátil, Ph.D. pedagog Tajemník Moravskoslezského paktu zaměstnanosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Výstavní 2224/8, Ostrava
9 Ing. Jakub Švrček, Ph.D. odborník ředitel DOV DOV, Svět techniky
10 Mgr. Zuzana Štrbáková pedagog výchovný a kariérový poradce ZŠ Šenov
11 PaeDr. Dana Zemánková odborník metodik ŠaS MMO – odbor školství a sportu

 


 

Pracovní skupina pro ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Pracovní skupina je vytvořena pro rovné příležitosti a k řešení problematiky přechodů mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Pracovní skupina pro rovné příležitosti bude složená z ředitelů škol a zřizovatelů, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží a dalších odborníků, místních lídrů a expertů na danou problematiku. Základem pracovní skupiny jsou aktivní členové pracovní skupiny pro inkluzivní vzdělávání z projektu MAP I. Obsahem práce pracovní skupiny je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnost vzdělávacího systému uvnitř škol. PS bude na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzovat navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Pracovní skupina bude také vytvářet popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Místní leader: Mgr. Eva Sroková, kontakt: evasrokova@seznam.cz

Zápisy z jednání pracovní skupiny zde.

Č. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL ZAŘAZENÍ POZICE PRACOVIŠTĚ
1 Mgr. Eva Sroková vedoucí PS speciální pedagog asociace Trigon, o.p.s.
2 Mgr. Petra Neuwirthová zřizovatel vedoucí od. školství ÚMOb Slezská Ostrava
3 Mgr. Stanislav Dlouhý odborník lokální konzultant Agentura pro sociální začleňování
4 PhDr. Mgr. Irena Čechová pedagog zástupce ředitele školy MŠ, ZŠ, SŠ Slezské diakonie
5 Mgr. Eduard Rišica odborník pedagog ZŠ Na Vizině 28, Slezská Ostrava
6 Mgr. Zuzana Škapová pedagog ředitelka ZŠ ZŠ Dětská 915, Ostrava - Poruba
7 PaeDr. Renata Kovářová pedagog pedagog VŠ Ostravská univerzita - PdF
8 Mgr. Kateřina Ciklová odborník pracovník PPP PPP Ostrava - Zábřeh
9 Mgr. Libuše Turečková odborník speciální pedagog ZŠ Provaznická, Ostrava - Hrabůvka
10 Mgr. Dagmar Sklenářová odborník sociální pracovník Centrum sociálních služeb Ostrava
11 Bc. Lenka Anežková odborník ředitelka MŠ MŠ Ostrava-Heřmanice, Požární 8/61
12 Mgr. Katarína Rudyncová odborník, stálý host koordinátor inkluze Magistrát města Ostravy, odbor školství

 

close